نکاتی اصلی و مهم در مورد خرید و قیمت استومی:

استومی چیست؟

استومی در حقیقت برای بیمارانی که دچار آسیب های روده ای و لگنی شده اند مورد استفاده قرار می گیرد. استومی در دو حالت دائمی و موقت موجود  می باشد. بسته به نوع بیماری شما پزشک نوع دائمی و موقت را  برای شما تجویز می کند. این وسیله هنگامی استفاده می شود که دیواره روده دچار مشکل شده و نتواند به خوبی عملیات دفع را انجام دهد. همچنین اگر عضلاتی که در دفع مواد از بدن بطور کلی و دائم از کار بی افتند، از این وسیله استفاده می شود. معمولا برای حالت دوم یعنی از کار افتادن عضلات دفعی، نوع استومی دائمی را پزشک برای شما تجویز می کند. اما اگر بیماری شما به گونه ای باشد که بعد از گذشت مدتی، بدن شما بتواند عملیات دفع را به خوبی انجام دهد، در این صورت از نوع موقت آن برای شما استفاده می شود. در این هنگام اگر پزشک نوع دائم را برای شما مناسب ببیند، سریعا دستور انجام عمل جراحی را برای شما تجویز می کند. پس پاره کردن شکم شما، بخشی از روده بزرگ شما به استومی متصل می شود و به راحتی بعد از آن مشکلی در دفع نخواهید داشت. می توانید با خیالتی راحت و بدون خجالت این وسیله را با خود حمل کنید، چرا که تا زمانی که به کسی نگویید از این وسیله استفاده می کنید بدون شک شخصی متوجه نخواهد شد.

برای خرید استومی ثابت و موقت می توانید به فروشگاه اینترنتی درمان شو مراجعه کنید.

نمایش یک نتیجه